Regulamin promocji 13-20.04.2019 OTWÓRZ SEZON Z BALAGANEM!

 

  1. Organizatorem promocji jest Start-Up BALAGAN prowadzony przez Agatę Matlak i Hannę Ferenc, w ramach Programu Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143.
  2. Okres trwania promocji – 13-20.04.2019 r. lub do wyczerpania zapasów asortymentu objętego promocją.
  3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora.
  4. Podczas obowiązywania promocji, każdy z Uczestników po dokonaniu zakupów o wartości min. 500zł jest uprawiony do otrzymania jednego bezpłatnego egzemplarza bawełnianego plecaka Kita.
  5. Promocja obowiązuje zakupy online dokonane w sklepie internetowym Organizatora (www.balaganstudio.com) oraz
    w sklepie stacjonarnym w Domu Handlowym Mysia 3.
  6. Treść regulaminu dostępna jest zarówno w butiku jak i na stronie internetowej.
  7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, nie ograniczają również prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego oraz zakupów stacjonarnych. Przy zwrocie produktów kupionych w ramach promocji, zwrotowi  podlega również darmowy egzemplarz plecaka Kita.
  8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn. 13.04.2019 r.

 

Warszawa, 12.04.2019