1. Organizatorem wydarzenia Tour De Balagan Winter Edition jest Balagan Studio Sp. z o. o. reprezentowana przez Agatę Matlak-Lutyk i Hannę Ferenc-Hilsden z siedzbą w Warszawie, 02-504, przy ul. Kieleckiej 1/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000782251, posiadającą NIP 521-38-63-874.


2. Wydarzenie Tour De Balagan Winter Edition obejmuje serię sześciu wydarzeń sprzedażowych organizowanych kolejno w: Krakowie 13-14.01, Gdańsku 20-21.01, Warszawie 27-29.01, Poznaniu 3-4.03, Katowicach 10-11.02 i Wrocławiu 17-18.02.

3. Tour De Balagan to wydarzenie wyprzedażowe (Sample Sale), obejmujące ofertę outletową, końcówki kolekcji, wycofane modele, minione fasony i modele poekspozycyjne możliwe do kupienia w niższych niż regularna cenach.   


4. Zakupy dokonane podczas wydarzeń Tour De Balagan nie podlegają zwrotom, można natomiast dokonać ich wymiany podczas trwania wydarzenia w danym mieście (jeśli umożliwia to dostępność produktów).   

5. Zakupy dokonane podczas wydarzeń Tour De Balagan podlegają dwuletniej gwarancji i rękojmi.   

6. Podczas wydarzeń Tour De Balagan możliwe będą płatności zarówno gotówką, jak i kartą. Nie przyjmujemy płatności Blik ani przelewem.

7. Regulamin sprzedaży Tour De Balagan wchodzi w życie z dniem 11.01.2023

Important note!

The minimum order value (without shipping) to the UK is currently £ 135.