Kolektyw

W 2015 razem z przyjaciółmi z Elementy stworzyliśmy Transparent Shopping Collective.

Wspólnie tworzymy nowy ruch w świecie mody i projektowania - przez ujawnienie kosztów produkcji naszych rzeczy podnosimy świadomość współczesnego konsumenta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
transparentshopping.com

1 Filar Przejrzystość Ceny

Kupując Balagan wiesz co składa się na cenę produktu. Ujawniamy koszty produkcji i wysokość marży. Pokazujemy koszta związane z utrzymaniem i prowadzeniem firmy np. wynajem sklepu, pracowni, pensje pracowników, zysk firmy oraz środki na rozwój. Myślimy o naszej marży w sposób zrównoważony dlatego cena jest przyjazna dla klienta.

2 Filar Przejrzystość Produkcji

Nasze produkty są tworzone lokalnie z poszanowaniem pracy rzemieślników.
Działamy legalnie i odprowadzamy podatki w Polsce.

3 Filar Inicjatywy Społeczne

Kupując Balagan wspierasz Iinicjatywy Społeczne, które budują lepszą jakość życia. Minimum 2% ceny każdego produktu przeznaczamy na rzecz działań prospołecznych. Stworzyliśmy program Inicjatyw ponieważ chcemy dzielić się tym co mamy.

Jak to działa

Opera shoes
Cena: 105€
€37
€20
€46
€2
Materiały i praca

Część ceny produktu to koszt materiałów użytych do produkcji, wynagrodzenie za pracę wykonawców oraz transport.

Podatki

Działamy legalnie i odprowadzamy podatki w Polsce.

Koszta stałe i marża

Koszta związane z utrzymaniem i prowadzeniem firmy np. wynajem sklepu, pracowni, pensje pracowników, zysk firmy oraz środki na rozwój. Myślimy o naszej marży w sposób zrównoważony dlatego cena jest przyjazna dla klienta.

Inicjatywy Społeczne

Kupując Balagan wspierasz Iinicjatywy Społeczne, które budują lepszą jakość życia. Minimum 2% ceny każdego produktu przeznaczamy na rzecz działań prospołecznych. Stworzyliśmy program Inicjatyw ponieważ chcemy dzielić się tym co mamy.