Regulamin promocji 13-20.04.2019 OTWÓRZ SEZON Z BALAGANEM!

 

 1. Organizatorem promocji jest Start-Up BALAGAN prowadzony przez Agatę Matlak i Hannę Ferenc, w ramach Programu Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143.
 2. Okres trwania promocji – 13-20.04.2019 r. lub do wyczerpania zapasów asortymentu objętego promocją.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora.
 4. Podczas obowiązywania promocji, każdy z Uczestników po dokonaniu zakupów o wartości min. 500zł jest uprawiony do otrzymania jednego bezpłatnego egzemplarza bawełnianego plecaka Kita.
 5. Podczas jednorazowej transakcji każdy Uczestnik może otrzymać prezent tylko jeden raz.
 6. Każdy uczestnik promocji może wziąć udział w promocji tylko jeden raz.
 7. Promocja obowiązuje zakupy online dokonane w sklepie internetowym Organizatora (www.balaganstudio.com) oraz
  w sklepie stacjonarnym w Domu Handlowym Mysia 3.
 8. Treść regulaminu dostępna jest zarówno w butiku jak i na stronie internetowej.
 9. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, nie ograniczają również prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego oraz zakupów stacjonarnych.
 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn. 13.04.2019 r.

 

Warszawa, 12.04.2019