Regulamin promocji: WEAR BALAGAN ALL THROUGH THE YEAR!

1. Organizatorem promocji jest Start-Up BALAGAN prowadzony przez Agatę Matlak i Hannę Ferenc, w ramach Programu Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143.
2. Okres trwania promocji – 01.07.2019-15.07.2019 r. lub do wyczerpania zapasów asortymentu objętego promocją.
3. Podczas obowiązywania promocji, każdy z Uczestników po dokonaniu zakupu pary sandałków Ulam, otrzyma jednorazowy bon o wartości 100 PLN / 20 EUR ważny do 31.08.2019 r. do wykorzystania na zakup innej, dowolnie wybranej pary butów Balagan.
4. Każdy z Uczestników promocji może wziąć w niej udział dowolną ilość razy, a do każdej z transakcji kupna pary sandałków Ulam przysługiwał będzie jeden bon.
5. Promocja obowiązuje zakupy online dokonane w sklepie internetowym Organizatora (www.balaganstudio.com) oraz w sklepie stacjonarnym w Domu Handlowym Mysia 3.
6. Wydawany bon ma formę papierowego vouchera z przypisanym kodem umożliwiającym wykorzystanie go również podczas zakupów w sklepie internetowym Balagan. Bon (z datą, podpisem pracownika i pieczątką sklepu) jest ważny do 31.08.2019 r.  i możliwy do realizacji wyłącznie w butiku Balagan w DH Mysia 3.
7. Podczas realizacji bonu w sklepie stacjonarnym, Sprzedawca ma obowiązek zweryfikować bon a także przyjąć go i unieważnić po zakończeniu transakcji.
8. W sytuacji zwrotu pary sandałków Ulam, której zakup upoważnia do otrzymania bonu podarunkowego, zwrotowi podlega również sam bon. Para butów kupiona przy użyciu bonu podarunkowego nie podlega zwrotowi – możne natomiast zostać wymieniona na inny rozmiar lub kolor produktu, podlega również dwuletniej gwarancji.
9. Bon podarunkowy nie może być wymieniany na gotówkę.
10. Treść regulaminu dostępna jest zarówno w butiku jak i na stronie internetowej.
11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, nie ograniczają również prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego oraz zakupów stacjonarnych.
12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn. 01.07.2019 r. 

Warszawa, 01.07.2019