1. CZY NA PRODUKTY BALAGAN JEST UDZIELANA GWARANCJA?
Podczas reklamacji  powołujemy się na rękojmię za wady towaru (jest to reklamacja z tytułu Ustawy o prawach konsumenta).
Kiedy towar uznaje się za wadliwy? Jeśli nie nadaje się do użycia z powodu wad istniejących w chwili zakupu. Jeśli wada ujawni się w terminie do roku od dnia wydania obuwia w czasie jego użytkowania, domniemywa się, że wada istniała w chwili wydania. W innym przypadku konieczne będzie udowodnienie, że wada istniała już w chwili sprzedaży. Prawo do skorzystania z rękojmi za wady towaru przysługuje przez 2 lata od zakupu. Roszczenie z tytułu rękojmi za wady towaru kierujemy na adres: shop@balaganstudio.com

 

2. JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?
Na terenie Unii Europejskiej masz dwa lata od momentu zakupu na zgłoszenie reklamacji naszych produktów. Abyśmy mogli jak najszybciej rozpatrzyć Twoją reklamację, prosimy o opis (formularz reklamacyjny znajdziesz tutaj) i fizyczne dostarczenie reklamowanego produktu na adres: 

Polska i Europa - DTW Logistics DC5 – Balagan Studio Kopytów 44e 05-870 Błonie 
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

3. JAKIE WADY KWALIFIKUJĄ DO UZNANIA REKLAMACJI?
Każdy przypadek jest inny, wobec czego trudno jest ustalić generalne zasady uznania reklamacji.
Jeżeli masz wątpliwości czy dany problem będzie pozytywnie rozpatrzony zapoznaj się z właściwościami danego produktu – spisaliśmy je dla Ciebie w podpunkcie Pielęgnacja i charakterystyka produktu TUTAJ oraz w regulaminie sklepu. Możliwie, że dana cecha produktu, którą uznajesz za wadę jest naturalną konsekwencją użytkowania produktu.  To czy reklamacja zostanie uznana zależy od opinii naszych specjalistów. 

 

Ważna informacja!

Minimalna wartość zamówienia (bez dostawy) do UK to 135 GBP.